messingkuler

  • Brass balls/Copper balls

    Messingkuler / Kobberkuler

    Produktfunksjoner: Messingkuler bruker hovedsakelig H62 / 65 messing, som vanligvis brukes i forskjellige elektriske apparater, brytere, polering og ledende.

    Kobberkulen har meget god rustbeskyttelsesevne, ikke bare for vann, bensin, petroleum, men også for benzen, butan, metylaceton, etylklorid og andre kjemikalier.

    Bruksområder: Brukes hovedsakelig til ventiler, sprøyter, instrumenter, trykkmålere, vannmålere, forgasser, elektrisk tilbehør osv.